Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci[historia szkoły 1977-1983]

 Historia szkoły 1977 - 1983

    Rok 1977: Szkoła otrzymała nowy lokal przy ulicy Pereca 2, w którym funkcjonuje do chwili obecnej. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne i artystyczne szkoły oraz duża liczba uczniów chętnych do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym dały podstawę do ubiegania się miejscowych władz o podniesienie jej stopnia organizacyjnego. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki powołano w następnym roku średnią szkołę muzyczną.


Wojewódzka Akademia Pierwszomajowa w WDK (1977)


40, 41. Występuje chór i orkiestra PSM.42. Występuje chór i orkiestra PSM.
43. Śpiewa Ryszard Badach.44. Gitara: Waldemar Skóra; Kontrabasy [od lewej]: Krystyna Adamowicz, Marzena Ostaszewska; Wiolonczele: Dariusz Sowa, Elżbieta Kędrak; Naucz. Tadeusz Stopa.
45. Śpiewa Elżbieta Przytuła.Popis szkoły - 15 maja 1977, WDK


46. Ucz. Bożena Kopczyńska.
47. Kwintet perkusyjny naucz. Stanisława Dziwury.48. Zespół wokalny (naucz. Lucjan Górski).
49. Zespół smyczkowy (dyryguje naucz. Aleksander Wawrzycki).50. Chór i orkiestra PSM - dyryguje Jan Pałka.
51. Śpiewa Wiesława Badach.52. Ucz. Dariusz Figiel.
53. Ucz. Ewa Grosman.54. Ucz. Krzysztof Wojtas.
55. Ucz. Adam Piechociński.56. Ucz. Anna Wysocka.
57. Chór i orkiestra szkolna - dyryguje Lucjan Górski.58. Chór i orkiestra szkolna (dyryguje Józef Przytuła, śpiewa Elżbieta Przytuła).
59. Kwintet akordeonowy.


    Rok 1978: Rok jubileuszu 30-lecia szkoły zbiegł się z bardzo ważnym wydarzeniem dla tej placówki. Powołano Szkołę Muzyczną II stopnia, która stała się funkcjonującą obecnie jednostką organizacyjno-budżetową pod nazwą "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Zamościu". Kształcenie odbywało się na dwóch wydziałach: instrumentalnym i wychowania muzycznego. Grono pedagogiczne wraz z pracownikami wynosiło 20 osób. Kształcono na wszystkich instrumentach wchodzących w skład orkiestry symfonicznej. W szkole działał chór mieszany w liczbie 80 osób oraz 50-osobowa orkiestra szkolna i zespoły kameralne. Podczas uroczystości jubileuszowych wręczono szkole sztandar ufundowany przez władze miasta. Szkoła została wyróżniona dyplomem honorowym Ministra Kultury i Sztuki, a od Wojewody wraz z listem gratulacyjnym placówka otrzymała 200 tys. złotych na zakup instrumentów.


Popis szkoły (1978)


60. Ucz. Jan Pieczykolan.
61.
Ucz. Marek Tukendorf - klarnet.62. Ucz. Anna Konopa - obój.
63. Ucz. Lidia Karbownik.64. Chór szkolny, naucz. Lucjan Górski.
65. Ucz. Dariusz Bobczuk.66. Ucz. Piotr Gawek.
67. Duet gitarowy - T. Kowalski i Przemysław Bednarczuk.68. Ucz. Antoni Bobrowski.Jubileusz 30-lecia PSM (1978)


69, 70. Grono pedagogiczne.71. Wręczanie szkole sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miasta Zamościa (dyrektor Józef Przytuła).
72. Uroczystość przekazania sztandaru młodzieży szkolnej.73. Wicewojewoda M. Ozimek wręcza dyrektorowi Józefowi Przytule dyplom honorowy.74. Uroczystość wręczania dyplomów i odznaczeń nauczycielom (Lucjan Górski).
75. Henryk Burzyński.76. Ryszard Badach.
77. Stanisław Dziwura.78. Jan Pałka.79. Koncert jubileuszowy - dyryguje Józef Przytuła.
80. Koncert jubileuszowy - chór i orkiestra szkolna.81. Koncert jubileuszowy - zespół wokalno - instrumentalny.
82. Koncert na dwoje skrzypiec A.V. Vivaldiego wykonują (od lewej) Anna Płodowska, Małgorzata Podolak.83. Gratulacje i aplauz po koncercie.84. Gratulacje i dyplomy - Jan Wojnowski.
85. Gratulacje i dyplomy - Tadeusz Bryk.86. Gratulacje i dyplomy - Jan Pałka.
87. Gratulacje i dyplomy - Weronika Trzpiot.88. Gratulacje i dyplomy - Anna Górska.
89. Gratulacje i dyplomy - Wiesława Duda.90. Gratulacje i dyplomy - Tadeusz Stopa.
91. Gratulacje i dyplomy - Waldemar Skóra.92. Gratulacje i dyplomy - Ryszard Badach.
93. Gratulacje i dyplomy - Marian Wolicki.


    Rok szkolny 1980/1981: Utworzenie wydziału wokalnego, w ramach którego klasę śpiewu solowego prowadzi do chwili obecnej mgr Wiesława Grabek-Woś - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Z inicjatywy naucz. klasy gitary klasycznej Laury Raduj odbył się I Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej. W I edycji  wyróżnienie otrzymał Przemysław Bednarczuk. Impreza odbywała się w Zamościu do 1989 roku i skupiała grono najwybitniejszych pedagogów, profesorów Akademii Muzycznej oraz koncertujących w kraju i na świecie artystów. Prężnie rozwijająca się szkoła powołuje swoje filie I stopnia w pobliskich miastach: Tomaszowie Lubelskim i Szczebrzeszynie.

    Rok 1981: Trójka pierwszych dyplomantów szkoły II stopnia kończy kształcenie z wyróżnieniem: Małgorzata Sarnecka, Krzysztof Lal, Jacek Berlin. Następuje ciągły rozwój szkoły poprzez pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, udział uczniów w przeglądach i konkursach oraz dużą liczbę koncertów dawanych na rzecz miasta.94, 95. Koncert zespołu jazzowego w Kielcach. Od lewej: Henryk Łuczuk, Sylwester Gumiela, Ryszard Duda, Waldemar Nowosad, Jan Pieczykolan, Roman Malinowski.


    Rok szkolny 1982/1983: Uroczystości związane z 100 rocznicą urodzin patrona Karola Szymanowskiego zaowocowało 36 koncertami na rzecz miasta. Szkoła uczestniczyła także 10 razy w imprezie "Dzieci dzieciom". Zaproszono koncertujących artystów, m.in. skrzypka Romana Lasockiego i pianistę Włodzimierza Kutrzebę.

    Rok 1983: Dyrektorem szkoły zostaje Alicja Saturska - absolwentka zamojskiej szkoły i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku muzykologia.96. Grono pedagogiczne (1983). W środku siedzi dyrektor Alicja Saturska


Opracowanie: Ewa Gajewska.


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 1915574 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Marzec 2020
PnWtŚrCzPiSoNd
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5