Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci[historia szkoły 1998-2003]

 Historia szkoły 1998 - 2003

    Rok 1998: Sukces Big Bandu prowadzonego przez Waldemara Skórę, uwieńczony zajęciem I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej Szkół Muzycznych II stopnia w Elblągu. Konkurs odbywał się pod patronatem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Na festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu nasz zespół zdobył ponownie I miejsce. 31.05.1998 uczestniczyliśmy jako szkoła w koncercie z cyklu "Ogród Talentów" odbywającym się w Filharmonii Lubelskiej. Wystąpili uczniowie Marcin Brodowski i Tomasz Niedziela z klasy naucz. Ryszarda Gruszki oraz Big Band pod kierownictwem Waldemara Skóry. Na letnim festynie w Schwabisch Hall w Niemczech Big Band szkolny reprezentował Zamość dając szereg koncertów. W dniach 13-27 sierpnia. w naszej szkole odbyło się VIII Polsko-Węgierskie seminarium Kodalyowskie, w którym uczestniczyli także nasi nauczyciele.

    Rok szkolny 1998/1999: Ważny dla szkoły i wyjątkowy rok Jubileuszu 50-lecia istnienia i kształcenia muzycznego. Do tego czasu naukę w I st. ukończyło 786 uczniów, a w drugim stopniu 209. Wiele osób uczęszczało do szkoły lecz jej nie ukończyło, w sumie kształcono muzycznie 4947 osób. Z okazji Jubileuszu 50-lcia wydano 70- stronicową broszurę o historii szkoły autorstwa Elizy Leszczyńskiej-Pieniak oraz wybito pamiątkowy medal. Zarówno inauguracja jak i zakończenie roku jubileuszowego odbyło się koncertem uczniów PSM na festiwalu Zamojskich Dni Muzyki we wrześniu 1998 i 1999. Jest to prestiżowa impreza, w której biorą udział światowej sławy wykonawcy. Kolejne sukces ucznia z klasy gitary naucz Andrzeja Fila: Marek Pasieczny zdobywa III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Kielcach. Szkoła poszerza współpracę i kontakty ze środowiskiem muzycznym zapraszając na konsultacje zakończone koncertem austriackich koncertów: Thomasa Panhofera- skrzypka i Wolfganga Panhofera- wiolonczelisty. Gościliśmy także innych prof. Wiosną odbywa się cykliczna impreza: VI Regionalny Przegląd uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli.

    Rok 1999: Wizytę papieża Jana Pawła II w Zamościu uczcił chór naszej szkoły, przygotowany przez Annę Cios i Sławomira Szurka, który uczestniczył w oprawie mszy świętej. Dyrekcja i społeczność uczniowska przekazały w darze papieżowi medal wytłoczony z okazji Jubileuszu 50-lecia. Od Stolicy Apostolskiej otrzymaliśmy list z podziękowaniem, błogosławieństwem i osobistym podpisem papieża. Z inicjatywy Ewy Gajewskiej wznowiono po trzyletniej przerwie redagowanie gazety szkolnej pod nazwą "Ad Libitum" (w 1995 r była to gazeta "Dolce"). Gazeta zawiera wszelkie formy dziennikarskie. Na jej kształt mieli wpływ uczniowie: Agnieszka Lebik, Dobrawa Lisak, Joanna Lisak, Justyna Górska, Rafał Górski, Piotr Skórka, Marek Pasieczny, Małgorzata Bochniarz. Współpracują i współtworzą klimat gazety także i nauczyciele: Irena Polkowska, Gabriela Zielinska, Anna Cichoń-Hereta, Ewa Gajewska (opiekun gazety).


Jubileusz 50 - lecia PSM (1999)


251. Noworoczny koncert w Katedrze w ramach obchodu jubileuszu (orkiestra szkolna pod dyr. Jerzego Lisaka)
252. Solistka Urszula Palonka i chór szkolny (dyr. Sławomir Szurek)253. Solistka Urszula Palonka i chór szkolny (dyr. Sławomir Szurek)
254. Msza św. w intencji szkoły w Katedrze255. Chór PSM II st. dyr. Sławomir Szurek - Katedra
256. Władysław Swacha - czytanie podczas Mszy św.257. Gaude Mater - rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych w GKO
258. Oddanie hołdu zmarłym nauczycielom259. Dyrektor Przemysław Bednarczuk
260. Gratulacje i dyplomy, od prawej: Jerzy Lisak, Zofia Chruścińska, Sławomir Szurek261. Od lewej: Zofia Chruścińska, Piotr Stopa, Wiesława Grabek - Woś, Waldemar Skóra, Henryk Tomiło
262. Od lewej: ucz. Anna Matlak, z-ca dyrektora Jerzy Lisak, Maciej Szcześniak263. Chór PSM I st. (dyr. Beata Płocharz) - Katedra
264. Dyrektor Przemysław Bednarczuk przyjmuje gratulacje od wizytator Jadwigi Kiszczak265. Od lewej: Henryk Gil, Władysław Swacha, Ewa Lisak, ucz. Anna Matlak, naucz. Henryk Tomiło
266. Gratulacje jubileuszowe267. Od lewej: Barbara Gil, Piotr Pieniak, Anna Górska, Irena Polkowska, Anna Konopa - Cios, Gabriela Zielińska, Danuta Tomiło, Lech Gorski, Janusz Puławski
268. Wystawa okolicznościowa269. Koncert jubileuszowy
270. Marek Pasieczny271. Piotr Skórka
272. Duet gitarowy273. Anna Matlak, Piotr Stopa
274. Ucz. Konrad Mika wraz orkiestrą szkolną pod dyr. Jerzego Lisaka273. Orkiestra i chór szkolny wspomagany przez nauczycieli wykonują " Krzesanego" Wojciecha Kilara.
274. Chór i orkiestra PSM.277, 278. Big Band.279. Magdalena Stopa z Big Bandem.280. Budynek i wejście do szkoły.


    Rok 2000: Trzeci sukces szkolnego Big Bandu - zajęcie I miejsca na Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Elblągu. Kierownikiem zespołu od początku istnienia jest Waldemar Skóra, który otrzymał indywidualne wyróżnienie specjalne za całokształt pracy z zespołami jazzowymi. Odbyła się kolejna, czwarta wizyta gości z Michelbach w Niemczech. W liczbie 50 osób znaleźli się chórzyści, instrumentaliści wraz z nauczycielami. Przygotowano dla nich urozmaicony pobyt obfitujący we wszelkie atrakcje turystyczno-krajoznawcze i rozrywkowe, m.in. wyjazdy do muzeów, ognisko w Guciowie, dyskoteki, mecz piłki nożnej. Przyjemne chwile połączone były też z codzienną pracą nad przygotowaniem wspólnego koncertu, który odbył się 30 maja w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu. Połączonymi zespołami chórów i orkiestr dyrygowali: Vincent Eissing-Boyny, Eberhard Hofmann, Anna Cios, Jerzy Lisak. Usłyszeliśmy utwory J. S. Bacha, K. M. Prosnaka, H. M. Góreckiego i Mszę G-dur F. Schuberta. W październiku odbyła się rewizyta naszej szkoły w Michelbach, podczas której wykonano ten sam program. W trakcie pobytu w Niemczech nagrano płytę kompaktową połączonych zespołów polsko-niemieckiego.


2000 r. - Wymiana kulturalna 
z Liceum Ewangelickim w Michelbach281 - 284. Koncert w Niemczech.
287 - 288. Spotkanie integracje Niemców z naszymi uczniami.


    Rok 2001: Ten rok przyniósł kolejny znaczący sukces w dziedzinie konkursów. Uczennica Jerzego Lisaka Katarzyna Zdybel zajęła I miejsce w klasie fagotu na XXX Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Akompaniowała jej Ewa Lisak. W kwietniu, dzięki staraniom dyrektorów Przemysława Bednarczuka i Jerzego Lisaka, oraz przy wsparciu ówczesnego prezydenta Zamościa Marka Grzelaczyka, wróciła sprawa pozyskania dla szkoły nowego, większego lokum - budynku poklasztornego należącego niegdyś do sióstr Klarysek. Przebywający z wizytą w Zamościu w dniu 25 kwietnia Minister Kultury Andrzej Zieliński zapewnił, że dołoży starań w sprawie przekazania budynku dla szkoły i znajdzie fundusze na renowację obiektu. 17 sierpnia dawny klasztor został przekazany w trwały zarząd szkoły muzycznej. Interesującą imprezą zaistniałą od niedawna w pejzażu szkoły, dla której kontynuacji niezbędny jest nowy budynek, są odbywające się w PSM Mistrzowskie Wakacyjne Kursy Muzyczne powstałe z inicjatywy Małgorzaty Dybowskiej, prof. Akademii Muzycznej w Warszawie i grupy wykładowców tejże uczelni. Pod patronatem Ministerstwa Kultury i prezydenta miasta Zamościa odbyła się w dniach 5-12 sierpnia 2001 I edycja kursów. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego, oraz PSM I i II st. w Zamościu. Impreza rokrocznie rozszerza się, a w sierpniu 2003 uzyskała rangę międzynarodowej. Wśród wykładowców znaleźli się: Tadeusz Gadzina (profesor zwyczajny AM w Warszawie - klasa skrzypiec), Ryszard Duź (adiunkt AM w Warszawie - klasa altówki), Tomasz Strahl (profesor AM w Warszawie - klasa wiolonczeli), Andrzej Mysiński (profesor AM w Warszawie - klasa kontrabasu), Edward Wolanin (profesor AM w Warszawie - klasa fortepianu), Elżbieta Gajewska (profesor AM w Warszawie - klasa fletu), Cezariusz Gadzina (wykładowca AM w Warszawie - klasa saksofonu) oraz akompaniatorzy: Ella Susmanek, Anna Duź, Agnieszka Kozło.

    Rok 2002: Dalszy ciąg starań o większe lokum dla szkoły. Dnia 29 stycznia dyrektor Przemysław Bednarczuk otrzymał pełnomocnictwo do przejęcia dawnego klasztoru Sióstr Klarysek za zgodą Ministerstwa Kultury. Wcześniej obiekt należał do PKZ w Warszawie. Zespół poklasztorny wymaga gruntownego remontu od podstaw zgodnego z zabudową historyczną. Prace renowacyjne finansuje Ministerstwo Kultury. Dnia 16 maja zawarto porozumienie pomiędzy Maciejem Klimczukiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, a prezydentem Zamościa Markiem Grzelaczykiem w sprawie zobowiązania się do wyposażenia sali koncertowej w nagłośnienie i urządzenia niezbędne do funkcjonowania takiego obiektu. Wydarzeniem na skalę ogólnokrajową wśród szkół II stopnia było zajęcie po raz czwarty I-go miejsca przez Big Band pod kierownictwem Waldemara Skóry na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Elblągu w dniach 14-15 marca 2002. W rok szkolny 2002/2003 szkoła weszła z rozmachem, dając poważny koncert na prestiżowej zamojskiej imprezie muzycznej. Były to XXIII Zamojskie Dni Muzyki - stała, cykliczna odbywająca się jesienią forma koncertów muzyki poważnej, skupiająca wielu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Jeden z ośmiu dni festiwalu przeznaczony był na koncert w wykonaniu PSM, na którym zaprezentowali się uczniowie - laureaci ogólnopolskich i regionalnych konkursów. Wystąpił też Big Band (Waldemar Skóra) i orkiestra szkolna (Jerzy Lisak). W ciągu ostatnich kilku lat udało się szkole pozyskać do stałej współpracy konsultantów metodycznych w osobach profesorów Akademii Muzycznych. Ze środowiskiem naszej szkoły najsilniej związali się: prof. Edward Wolanin (klasa fortepianu AM w Warszawie), prof. Bartosz Bryła (klasa skrzypiec AM w Poznaniu), prof. Zdzisław Łapiński (klasa wiolonczeli AM w Krakowie).

    Rok 2003: Wymiana kulturalna uczniów z zaprzyjaźnionego miasta w Michelbach na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń artystycznych szkoły. Wiosna '03 była pod tym względem wypełniona intensywną pracą, bowiem na przestrzeni dwóch miesięcy odbyła się wizyta naszych uczniów w Michelbach w dniach 26.03-01.04 i rewizyta gości z Niemiec w dniach 23.05-29.05. Przygotowano wspólny koncert w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Jerzego Lisaka i Eberharda Hofmanna. W programie usłyszeliśmy kompozycje G. Bizeta, E. Griega, K. Szymanowskiego, G. Verdiego. Chór zaprezentował się w repertuarze m.in. muzyki dawnej polskiej oraz w utworach A. Brucknera i muzyki spirituals, a dyrygowali: Anna Cios i Vincent Eissing-Boyny. Z chórem pracowali również Lech Górski i Sławomir Szurek. Intensywny rozwój szkoły potwierdza się m.in. w trakcie przeglądów i konkursów. Niewątpliwie znacznym sukcesem może poszczycić się uczennica Wiesławy Grabek-Woś z klasy śpiewu solowego Marta Brzezińska. 12 kwietnia brała udział w IV Ogólnopolskim Konkursie w Gliwicach, na którym uzyskała wyróżnienie. Również teoretycy mają swój konkurs, a nasza szkoła zwyciężczynię: Ewa Tymicka, uczennica Jerzego Burdy zdobyła I miejsce na I Regionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu. Kadra pedagogiczna również podnosi swoje kwalifikacje i uzyskuje kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonali swe umiejętności na różnorodnych kursach, seminariach, wykładach, studiach podyplomowych i warsztatach muzycznych.


Z życia szkoły (2003)
289 - 294. Lekcje pokazowe z rytmiki i kształcenia słuchu (naucz. Ewa Jagielska).


295. Lekcje pokazowe z rytmiki i kształcenia słuchu (naucz. Ewa Jagielska).
296 - 300. Pasowanie na ucznia szkoły.


Opracowanie: Ewa Gajewska.


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 1915585 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Marzec 2020
PnWtŚrCzPiSoNd
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5